Zaterdag 18 februari 2017: Symposium Nood aan een robuust landschap en functionerende valleisystemen met het oog op klimaatbuffering en versterking van de biodiversiteit

Programma

Zondag 26 februari 2017: Haagplantactie Rond Abdij van Park

Natuurpunt Leuven is door Natuurpunt nationaal gevraagd om mee in het project te stappen van Natuurpunt rond “Landbouw en Natuur”. Dit project is i.s.m. met de Vrienden van de Abdij van Park. Het project heeft tot doel om te laten zien dat landbouw en natuur niet onverenigbaar zijn, integendeel. De boeren hebben nu het initiatief genomen tot een haagplantactie:
 

Cursus: Natuur in de stad (Leuven) - VOLZET!!!

Groene zones in de stad worden alsmaar belangrijker, als je weet dat wereldwijd bijna 75% van de bevolking in steden woont. Stedelijk groen verbetert de levenskwaliteit in de stad, tempert de effecten van de klimaatopwarming en zorgt voor behoud van biodiversiteit in de stad.

Wil je meer weten over het belang van groen in de stad en hoe de stad van de toekomst eruitziet? De cursus natuur in de stad geeft je een bredere kijk op natuur in de stad, laat je verrrassende plekjes in Leuven kennen en biedt je hopelijk heel veel inspiratie!

De Steenmarter

De steenmarter, bunzing, wezel en hermelijn zijn de meest voorkomende marterachtigen. Het zijn snuggere roofdieren, die graag dicht bij de mensen wonen. Met hun opstaande oortjes en dikke vacht zien ze er bijzonder aaibaar uit. Bovendien zijn het nuttige wezentjes.

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon
Abonneren op Natuurpunt Leuven RSS