Zaterdag 28 oktober 2017: Werkdag Wijgmaalbroek

Beste natuurbeheerders,
Op zaterdag 28 oktober houden we, in het natuurreservaat Wijgmaalbroek, de laatste maaibeurt van dit jaar!
Wij gaan dan het maaisel afvoeren van de hooilandjes op de percelen "Rietensveld". Hiervoor spreken wij zaterdag af om 14u00 aan de Rotselaarsesteenweg 99 te Wijgmaal. Voor diegenen die eventueel wat later aankomen? De veldweg volgen naast het huisnummer 99 tot op de achtergelegen hooilanden.
Ondertussen hebben wij er met het beheer niet stil gezeten! De leerlingen van de school Bleydenberg zijn ons komen helpen met het hooien en op de Zuid-dag hebben er een 15 tal jongeren gehooid en wat wilgenstruweel verwijderd op de oeverwal (zie foto in bijlage) ten voordelen van uitbreidend Sleedoornstruweel.
Tijdens de werkdag van november (25/11/2017) beginnen we met het omvormingsbeheer op een nieuw perceel in de buurt het Parkbos.
Met vriendelijke groeten,
Mark, (mobiel: 0495 764043) 

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon