Zaterdag 7 april 2018: Werkdag Wijgmaalbroek

Beste natuurvrienden,

Zaterdag (7 april) houden wij de laatste werkdag, van dit seizoen, in het natuurreservaat Wijgmaalbroek.

Wij gaan dan verder takken opruimen op de kapvlakte langs het fietspad!

Op dat perceel zijn wij bijna rond! De takkenrichel die zich over het noordelijk deel uitstrekt kan bijna verbonden worden met het zuidelijke gedeelte.

Vandaar een oproep voor massale opkomst dan kunnen we het achterste deel takkenvrij maken zodat het rietveld zich tijdens de zomer kan herstellen. Dit ter aller glorie van de riet bewoners (Grote karekiet, blauwborst, rietzanger, rietgors, bruine kiekendief, .....enz.)

Zie, in bijlage, een foto van dit deel tijdens een ringsessie vorig jaar (op de foto: Filip, Eddy, Ludo & Rik).

Wij spreken zaterdag (7 april) af om 14u00 op het terrein. =Vijfde perceel aan de rechterkant vanaf het begin van het fietspad (= einde Wijgmaalbroek(straat)). Om er de gracht over steken hebben we er een brug gemaakt met boomstammen.

Met vriendelijke groeten,

Mark (mobiel: 0495 764043)

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon